Inżynieria Biomedyczna

 

Informatyka w medycynie to:

up direction
telemedycyna
Telemedycyna, to najnowsza forma świa...
biopomiary
Biopomiary.  Biopomiary to metody ...
informatyka_medyczna
Informatyka medyczna - dział informatyk...
telechirurgia
Telechirurgia. Strona w budowie. Zaprasz...
down direction
Jesteś tutaj: Start Pomoc materialna Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendium socjalne mogą ubiegać się wszyscy - niezależnie od systemu studiów. Jedynym kryterium jest miesięczny dochód, przypadający na jednego członka rodziny - nie wyższy niż 572 zł (wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor).

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość dochodu rodziny (aktualnie z 2007 roku). Stypendium przyznaje powołana przez Rektora Komisja Stypendialna na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego wynosi, w zależności od dochodu, 100-550 zł miesięcznie.

Pobierz niezbędne dokumenty lub skorzystaj z generatora wniosków stypendialnych:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Załącznik nr 1 - zaświadczenie z urzędu skarbowego

Załącznik nr 2 - oświadczenie o dochodzie (ryczałt, karta podatkowa)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego

Załącznik nr 4 - zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany

Załącznik nr 5 - zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód utracony

 

logo_ib_napis

nasza-klasa

Drodzy studenci Inżynierii Biomedycznej. Jeśli macie pomysły i propozycje co do wyglądu i zawartości strony - podzielcie się nimi ze mną. Serdecznie zapraszam do korespondencji.

Sebastian Stach

Przyłącz się do nas

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany studiami na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Uniwersytecie Śląskim i masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

  • tel: 32 3689 752
  • fax: 32 3689 863
  • email: ib@us.edu.pl
  • strona: ib.us.edu.pl

Poznaj prowadzących

Chcesz nas poznać już teraz? Zapraszamy na naszą stronę. Pozdrawiamy serdecznie. 

Zespół prowadzący
zajęcia na kierunku
Inżynieria Biomedyczna

http://zksb.us.edu.pl