Inżynieria Biomedyczna

 

Informatyka w medycynie to:

up direction
telemedycyna
Telemedycyna, to najnowsza forma świa...
biopomiary
Biopomiary.  Biopomiary to metody ...
informatyka_medyczna
Informatyka medyczna - dział informatyk...
telechirurgia
Telechirurgia. Strona w budowie. Zaprasz...
down direction
Jesteś tutaj: Start Pomoc materialna Stypendium sportowe

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe przysługuje studentom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium za wyniki w sporcie można otrzymać nie wcześniej niż po roku studiów.

Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się:

  • udział studenta w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy;
  • posiadanie przez studenta, w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium mistrzowskiej klasy krajowej lub międzynarodowej, a także pierwszej klasy w dyscyplinie stanowiącej konkurencję olimpijską;
  • powołanie studenta do składu drużyny z I lub II ligi;
  • w przypadku gier zespołowych - udział studenta w rozgrywkach ligowych w drużynie, która w danym roku akademickim zdobyła czołowe miejsce w rozgrywkach ligi środowiskowej AZS lub odniosła sukces w rozgrywkach ligi środowiskowej najwyższego szczebla, potwierdzony przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki;
  • indywidualny udział studenta w mistrzostwach Polski;
  • zajęcie przez studenta do III miejsca w mistrzostwach szkół wyższych lub innych liczących się zawodach na poziomie regionalnym - w sportach indywidualnych lub zespołowych.

Miesięczna wysokość stypendium za wyniki w sporcie, w zależności od uzyskanej średniej, wynosi od 200 do 300 zł.

Należy zaliczyć rok akademicki i złożyć indeks w Dziekanacie do 25 września.

Pobierz niezbędne dokumenty lub skorzystaj z generatora wniosków stypendialnych:

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie

 

logo_ib_napis

nasza-klasa

Drodzy studenci Inżynierii Biomedycznej. Jeśli macie pomysły i propozycje co do wyglądu i zawartości strony - podzielcie się nimi ze mną. Serdecznie zapraszam do korespondencji.

Sebastian Stach

Przyłącz się do nas

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany studiami na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Uniwersytecie Śląskim i masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

  • tel: 32 3689 752
  • fax: 32 3689 863
  • email: ib@us.edu.pl
  • strona: ib.us.edu.pl

Poznaj prowadzących

Chcesz nas poznać już teraz? Zapraszamy na naszą stronę. Pozdrawiamy serdecznie. 

Zespół prowadzący
zajęcia na kierunku
Inżynieria Biomedyczna

http://zksb.us.edu.pl